Onze Werkwijze

Bij iedere opdracht staan de wensen van de klant centraal. Daarbij staan we voor, tijdens en na de klus, renovatie of andere werkzaamheden voor u klaar. Als RestyleBouw zijn we de spil in alle werkzaamheden en uw aanspreekpunt. Voor iedere opdracht starten we met een gedegen voorbereiding. Daarbij worden alle afspraken vastgelegd. Wilt u tijdens de voorbereiding, klus, renovatie, aanbouw of ander werkzaamheden nog iets veranderen, dan spelen we daar flexibel op in.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de opdracht en van uw wensen, kunt u met ons een prijs per uur, een begroting of een vaste prijs afspreken. Op grond van de te gebruiken materialen en de beraamde uren komt een prijs tot stand.

RestyleBouw scheidt zich van andere bedrijven door uw offerte te bespreken en werkzaamheden die u overbodig vindt, en zelf zou kunnen en willen doen (denk hierbij aan sloopwerk, schilderen) te verwijderen. Hierdoor komt u voordeliger uit.

Vanuit onze bouwkundige achtergrond kunnen wij u adviseren en mogelijk ideeën aandragen in het belang van uw woningonderhoud. Wij beheersen het vakmanschap en leveren uitstekende service voor een “betaalbare prijs”.

Onze kwaliteitseisen en zorgvuldigheid ziet u ook terug in de offerte die we opstellen. We willen voorkomen dat er misverstanden ontstaan, dus zijn we duidelijk en helder over wat wij als RestyleBouw kunnen doen en welke werkzaamheden er bij een opdracht nodig zijn. Alle afspraken worden zwart op wit gezet.

Zodra u tot akkoord bent gekomen met de juiste offerte en uitvoerdatum, tekent u een opdrachtovereenkomst. Daarna kan het werk van start gaan. De betaling geschiedt altijd in termijnen (wanneer er sprake is van een behoorlijke renovatie of verbouwing) zodat u nooit een groot bedrag in een keer hoeft te betalen. Zodra het project gereed is, en u helemaal tevreden bent beginnen we met de oplevering.

Oplevering
Zodra het werk gedaan is, volgt de oplevering. We controleren of alle werkzaamheden goed uitgevoerd zijn, of u tevreden bent en of u terugkijkt op een plezierige klus, renovatie of verbouwperiode.

Mensenwerk
Bouwen en verbouwen blijft mensenwerk. We werken hard om een goed product te leveren. Heeft u desondanks (tijdens) de klus, renovatie of andere werkzaamheden punten waar u niet tevreden over bent, bespreek het direct met ons! Wij lossen uw probleem graag snel en naar tevredenheid op.