Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen, krijgt u  te maken met allerlei regels, zoals bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen/woningen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is.

In sommige gevallen hebt u geen omgevingsvergunning nodig. U dient zich dan wel te houden aan de regels die zijn opgenomen in het Bouwbesluit van 2012. Hierin zijn een aantal regels opgenomen waaraan u zich dient te houden op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Ook dient u zich te houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandeisen en het bestemmingsplan.

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, dan kan het dus zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U mag vergunningsvrij uitbouwen over de volle breedte van uw achtergevel met een diepte van 2,5 meter!

Meer informatie over vergunningsvrij verbouwen leest u in de brochure van de overheid ‘Verbouwingen’.